Blog

La ludificació a l’aula

El món de l’educació està en constant canvi, cada dia es plantegen noves metodologies que innoven en la manera d’ensenyar, però també en la forma en la qual els alumnes

Sigue leyendo >>

L’arbre de l’amistat

El nostre món fa front a molts desafiaments i crisis —pobresa, violència, violacions dels drets humans— que amenacen la pau, la seguretat, el desenvolupament i l’harmonia social entre els pobles

Sigue leyendo >>