Política de qualitat

Per a l’ONG Recicla-Alacant, entitat dedicada a la “Prestació de serveis socials, projectes de voluntariat i sensibilització social, formació no reglada i recollida i venda de roba usada”. La serietat i el compromís en el saber fer que establim amb els nostres usuaris són els pilars en els quals ens basem per a conformar una organització dinàmica i innovadora respecte al nostre sector  que puga satisfer les necessitats que aquests plantegen. Així mateix tenim en compte els requisits de les parts interessades pertinents per a la nostra organització

Dins del concepte d’innovació esmentat no podria faltar el nostre esforç per la millora contínua respecte als aspectes ambientals significatius identificats en l’exercici de la nostra activitat, amb el desig que ONG Recicla-Alacant siga relacionat amb la idea de respecte al Medi ambient.

L’exhaustiu compliment dels requisits i necessitats dels nostres usuaris està fonamentat en la contínua adaptació a les novetats del mercat i a l’eficiència del nostre equip humà, per a això considerem essencial el manteniment i progrés del nostre Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient, basant-nos en el compliment de tots els seus requisits i en la minimització dels impactes ambientals derivats de l’exercici de la nostra activitat.

Prenent com a referència aquestes premisses, la nostra organització estableix i revisa els objectius de Qualitat i Medi ambient, quedant fonamentats en els següents principis:

  • Contínua ampliació i actualització dels serveis prestats als nostres clients, donant suport al compromís d’adequació i anticipació a les seues necessitats.
  • Disminució del consum de recursos i compromís de prevenció de la contaminació.
  • Millora contínua dels nostres processos per a transmetre la idea d’eficiència als nostres clients.
  • Minimització de la producció de residus, basant-se en el “principi de les tres R” (reduir, reutilitzar i reciclar).
  • Exhaustiu compliment de requisits legals i reglamentació ambiental i altres requisits que l’empresa subscriga.

Així mateix, l’ONG Recicla-Alacant desitja transmetre el seu compromís amb la consecució dels requisits del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient, i es responsabilitza de la distribució, comunicació i actualització de la present Política de Qualitat i Medi ambient, involucrant a tots els estaments de la nostra organització.

D. Mauricio García Jorquera

Coordinador General